تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
07:49 بعد از ظهر
63
دانلود کامل ترتیل قرآن

 دانلود کامل ترتیل قرآن به تفکیک سوره و جــزء

به تفكیك سوره

ردیف عنوان                                                       
ردیف عنوان
1 حمد   58 مجادله  
2 بقره   59 حشر  
3 آل عمران   60 ممتحنه  
4 نساء   61 صف  
5 مائده   62 جمعه  
6 انعام   63 منافقون  
7 اعراف   64 تغابن  
8 انفال   65 طلاق  
9 توبه   66 تحریم  
10 یونس   67 ملك  
11 هود   68 قلم  
12 یوسف   69 حاقه  
13 رعد   70 معارج  
14 ابراهیم   71 نوح  
15 حجر   72 جن  
16 نحل   73 مزمل  
17 اسراء   74 مدثر  
18 كهف   75 قیامه  
19 مریم   76 انسان  
20 طه   77 مرسلات  
21 انبیاء   78 نبا  
22 حج   79 نازعات  
23 مومنون   80 عبس  
24 نور   81 تكویر  
25 فرقان   82 انفطار  
26 شوراء   83 مطففین  
27 نمل   84 انشقاق  
28 قصص   85 بروج  
29 عنكبوت   86 طارق  
30 روم   87 اعلی  
31 لقمان   88 غاشیه  
32 سجده   89 فجر  
33 احزاب   90 بلد  
34 سبا   91 شمس  
35 فاطر   92 لیل  
36 یاسین   93 ضحی  
37 صافات   94 شرح  
38 ص   95 تین  
39 زمر   96 علق  
40 غافر   97 قدر  
41 فصلت   98 بینه  
42 شوراء   99 زلزله  
43 زخرف   100 عادیات  
44 دخان   101 قارعه  
45 جاثیه   102 تكاثر  
46 احقاف   103 عصر  
47 محمد   104 همزه  
48 فتح   105 فیل  
49 حجرات   106 قریش  
50 ق   107 ماعون  
51 ذاریات   108 كوثر  
52 طور   109 كافرون  
53 نجم   110 نصر  
54 قمر   111 مسد  
55 الرحمن   112 اخلاص  
56 واقعه   113 فلق  
57 حدید   114 ناس  برچسب ها: دانلود کامل ترتیل قرآن، ترتیل قرآن،
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی