تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
11:32 قبل از ظهر
53
لغت نامه دل
کاش دهخدا در لغت نامه خود کمی بیشتر تامل میکرد

کاش دهخدا میدانست

همیشه

معنی کلمه از خود کلمه گرفته نمیشود

کاش دهخدا میدانست

معنی عشق،مهدی صاحب زمان است نه چیز دیگر...

mfmhm.mihanblog.com

لطفا بــــــدانید

عشق های دنیایی همه تاریخ مصرف دارند ولی عشق به آقا میتواند

جوایز بزرگی داشته باشد

(ولی خوب است امام زمان را به خاطر خودش بخواهیم نه جوایز بزرگش)

حال بیایید

در لغت نامه ی دلمان در مقابل عشق، مهربانی،محبوب، معشوق و....

یک کلمه بنویسیمو بس

مهدی(عج)

+التماس دعا...
برچسب ها: لغت نامه دل، حضرت مهدی (عج)، امام زمان (عج)،
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی