تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
11:16 قبل از ظهر
51
زنگ تفریح

کمی در زنگ تفریح هایمان به  جای تفریح به خودمان فکر کنیم

این روزها شیطان فریاد میزند : آدم پیدا کنید سجده میکنم....

قحطی آدم آمده آن هم از نوع خوبش....

چقدر خوب است به جای اینکه بنشینیمو بگوییم دوستدار امام زمانیم

کاری برایش انجام دهیم هرچند کوچک

چرا همیشه کودکانمان هزاران شعر را حفظ میکنند اما در حفظ دعای فرج یک پایشان لنگ است...؟

چرا همیشه مردمانمان بازیگران را خوب میشناسند ولی وقتی حرف امام زمان میشود هیچ شناختی از او ندارند...؟

کمی به خودمان فکر کنیم و جامعه ای که پیش روی ماست

شاید پشت در قلبمان مهمان عزیزی منتظر باشد بیشتر از این منتظرش نگذاریم


منظور از دین و کتاب جدیدی که امام زمان می آورد ، چیست؟
برچسب ها: امام زمان(عج)، حضرت مهدی (عج)،
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی