تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
12:29 قبل از ظهر
34
دلتنگ دوران کودکیم

کودک که بودیم وقتی دعوا میگرفتیم

مو و لباس های همدیگر را میکشیدیم میگفتیم

<ولم کن تا ولت کنم>

ولی امام زمان

کار بد زیاد کرده اما اگر قصد دعوای من را دارید

حتی اگر ولم کنید ولتان نمیکنم

گرچه میدانم شما مهربان تر از این حرف هایید

شیعه عاشق

دلتنگ کودکیم

آبنبات که میخواستم آنقدر جلوی مغازه پا میکوبیدم و لجبازی  میکردم تا برایم بخرند

اما اکنون

نمیدانم

کجا چگونه و باید چه کار کنم تا خدا امام زمان را برایم بیاورد

جلوی کدام مغازه باید پا بکوبم؟؟؟برچسب ها: امام زمان (عج)، حضرت مهدی (عج)،
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی