تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
11:38 قبل از ظهر
148
مواظب نماز صبح باشید
افسران - مواظب نماز صبح باشید
رسول خدا(ص) : کسی که نماز صبح نخواند قرآن از او بیزار است.

هرکه نماز ظهر به جا نیاورد پیامبران الهی از او بیزارند.

هرکه نماز عصر را ترک کند فرشتگان از او بیزارند.

هرکه نماز مغرب نخواند دین از او بیزار است.

هرکه نماز عشا را ترک کند خدای جهان از او بیزار است.(اصرارالصلوه/ص 34)

نماز صبح را منافقین دوست ندارند.

رسول خدا(ص): نماز صبح و نماز عشا سنگین ترین نمازها در نظر منافقین است.(مستدرک وسایل ج1/ص18 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی