تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
10:08 قبل از ظهر
136
ندای شیطان

بشتابید بشتابید

گناه دارم گناه

دروغ های رنگارنگ،غیبت های شیرین،تهمت های جدید

بخورید و ببرید

این ندای شیطان گوش زمینیان و آسمانیان را کر ،کرده

همه در حال خرید بودند

خودم را به سختی از لابه لای جمعیت به شیطان رساندم و از هر جنسش چندین نمونه خریدم

دستانم پر از خرید بود که ناگهان چیزی نظرم را به خود جلب کرد

در گوشه ای امام زمان را دیدم که با لبخندی بر لب

 فقط به مشتریان نگاه میکرد

 

+همین گناهای ما هست که مانع دیدن امام زمان میشه چقدر خوبه هممون جز مشتریای امام زمان باشیم تا شیطان.... :)
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی