تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
10:12 قبل از ظهر
135
یکم خودمونی

وقتی که مریض میشی ،دلت میگیره یا خیلی تنهایی....

همش دوست داری یه دوست بیاد باهات حرف بزنه

و تو یه دل سیر باهاش درد و دل کنی

و اونجاست که این دوستو

دوست واقعی خودت میدونی...

ولی اگر هیچکس ازت یادی نکرد یا هیچ دوستی حالو احوالتو نپرسید

از این دنیا و مردماش  بیزار میشی

که داری میمیریو کسی فکرت نیست

حالا به فکر دل شکسته امام زمان باش

اون سال هاست که تنهاست....

ما خودمونو دوست واقعی ایشون میدونیم ولی هیچ یادی ازشون نمیکنیم


اینه رسم رفاقت؟؟؟

+دوستای خوبم امام زمانو فراموش نکنینا....
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی