قطعه بسیار زیبای "از حرم زینب بیا..."

که در شب تاسوعا اجرا شده و همراه با ضرب دمام می باشد:

  از حرم زینب بیا عباست آخر کشته شد...(حمید علیمی)    با کیفیت پائین   9MB

از حرم زینب بیا عباست آخر کشته شد...(حمید علیمی)      با کیفیت عالی      20MB


قطعه بسیاز زیبای "بچه بودم که دادی پرچمتو..."

که چهارم محرم ۱۳۹۱ تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شد:

بچه بودم که دادی پرچمتو بدستم(حمید علیمی)        با کیفیت پائین     10MB

بچه بودم که دادی پرچمتو بدستم(حمید علیمی)       با کیفیت عالی      28MB


قطعه بسیار زیبای "خسته شدم از همه فراق و ..."

که ششم محرم ۱۳۹۱ تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شد:

خسته شدم از این همه فراق و بی قراری(حمید علیمی)        با کیفیت پائین   14MB

خسته شدم از این همه فراق و بی قراری(حمید علیمی)        با کیفیت عالی   36MB


قطعه بسیار زیبا و دلنشین"کجا میخوای بری چرا..."

که شب عاشورا محرم ۱۳۹۱ تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شد:

کجا میخوای بری چرا منو نمیبری داداش(حمید علیمی)        با کیفیت پائین    8MB

کجا میخوای بری چرا منو نمیبری داداش(حمید علیمی)        با کیفیت عالی    8MB


قطعه بسیار زیبای "یا حسین توی روضه ی تو..."

که شام غریبان محرم ۱۳۹۱ تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شد:

یا حسین توی روضه ی تو(حمید علیمی)         با کیفیت پائین          10MB

یا حسین توی روضه ی تو(حمید علیمی)         با کیفیت عالی         20MB


قطعه بسیار زیبای "هلال ماه غم ..."

که دوم محرم ۱۳۹۱ تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شد:

هلال ماه غم تو آسمون دمید(حمید علیمی)         با کیفیت پائین         10MB

هلال ماه غم تو آسمون دمید(حمید علیمی)         با کیفیت عالی       26MB


قطعه بسیار زیبای "من آرزومه همیشه بیام کرببلا..."

که سوم محرم ۱۳۹۱ تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شد:

من آرزومه همیشه بیام کرببلا(حمید علیمی)         با کیفیت پائین      12MB

من آرزومه همیشه بیام کرببلا(حمید علیمی)         با کیفیت عالی     36MB