✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿

بلوغ و نشانه هاى آن

«بلوغ» به معناى رسیدن به سنّ خاصّى است كه انسان در آن سن، آمادگى انجام كار مورد نظر را دارد. البتّه «بلوغ» در همه مسایل یكسان نیست; زیرا آمادگى براى هر كارى در سنّ و سال خاصّى حاصل مى شود.

بنابراین، سنّ بلوغ در مسائل شرعى، با سنّ بلوغ در مسائل اجتماعى، سیاسى یكسان نیست، همانگونه كه بلوغ جنسى با بلوغ اقتصادى (رسیدن به سنى كه توانایى انجام امور اقتصادى و مالى را بطور مستقل داشته باشد) تفاوت دارد.

بلوغ

نتیجه این كه هر چیزى «بلوغ» خاصّ خود را دارد، و ما نمى توانیم براى همه چیز فقط یك سنّ بلوغ تعیین كنیم.

مسأله 1ـ یكى از نشانه هاى بلوغ در دختران كامل شدن 9 سال قمرى و وارد شدن در سن 10 سالگى است. هر سال شمسى 11 روز بیشتر از سال قمرى است. بنابراین با محاسبه این تفاوت و در نظر گرفتن سال كبیسه، زمان بلوغ در دختران به سال شمسى حدوداً 8 سال و 8 ماه و 23 روز مى باشد.

مسأله 2ـ دختران با تمام شدن نُه سال قمرى بالغ مى شوند، ولى چنانچه قادر بر انجام برخى از تكالیف مثل روزه نباشند، انجام آن براى آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضاى آن هم نباشند، قضا نیز ندارد، ولى براى هر روز باید فقیرى را سیر كنند. و در مورد ازدواج احتیاج به رشد جسمانى دارند. و در مورد تصرّف در اموال، رشد كافى اقتصادى نیز لازم است.

مسأله 3ـ دیدن خون حیض براى دختران، از نشانه هاى بلوغ شمرده مى شود.

مسأله 4ـ رشد جسمانى، مانند افزایش طول قد، بزرگ شدن پستانها، باسن ها و مانند آن، علامت بلوغ (دختران) محسوب نمى شود.

مسأله 5ـ رشد فكرى و جسمى دختران سریعتر از رشد پسران صورت مى گیرد به همین سبب سنّ بلوغِ دختران پایین تر از پسران است.

مسأله 6ـ دخترى كه شك دارد كه به سنّ بلوغ رسیده یا نه، واجب نیست تحقیق كند، ولى اگر امكان تحقیق دارد، تحقیق كند.

مسأله 7ـ آنچه قبل از نُه سالگى دیده مى شود عادت ماهانه محسوب نمى شود، هرچند داراى همان صفات بوده باشد، بنابراین نشانه بلوغ نیست.

 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات