✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿

چگونه تیمم کنیم ؟

تیمم

 


 

در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم كرد:


1 - پیدا نكردن آب


2 - مشقت بیش از حد


3 - ترس از ضرر


4 - نیاز به آب براى حفظ جان


5 - نیاز به آب براى تطهیر


6 - نداشتن آب مباح


7 - نداشتن وقت براى وضو یا غسل

 


چیزهایى كه تیمم بر آنها صحیح استتیمم به خاك ، ریگ ، كلوخ و سنگ ، اگر پاك باشند، صحیح است .


به آجر و كوزه قبل از پخته شدن نیز صحیح است . تیمم بر سنگ گچ و سنگ و سنگ آهك قبل از پخته شدن ، صحیح است .دستور تیمم


در تیمم ، چهار چیز واجب است :


اول :نیت


دوم : زدن تمام كف دو دست ، با هم ، بر چیزى كه تیمم به آن صحیح است و بنابر احتیاط واجب ، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین كافى نیست


سوم : كشیدن كف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن ، از جایى كه موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابراحتیاط واجب باید دستها روى ابروها هم كشیده شود


چهارم : كشیدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشیدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ .

 


احكام تیممتیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است در تیمم بدل از غسل ، بلكه در هر تیممى ، بعد از مسح پیشانى ، یك بار دیگر كف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همین صورتى كه گفته شد، با كف دست دیگر مسح كند.


پیشانى و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح كند و كارهاى آن را باید پشت سر هم بجا آورد.


انسان باید براى تیمم ، انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در كف دستها، مانعى باشد،مثلاً چیزى به آنها چسبیده باشد، باید بر طرف كند.

 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic