تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿

 
محفل لثارات الحسین علیه االسلاماصفهان
پنج شنبه شبها
بعد از نماز مغرب و عشاءچنانچه مایلید از مراسم های مذهبی
 محفل لثارات الحسین علیه االسلاماصفهان
آگاه شوید
 و  در موضوعات مختلف برای شما پیامک ارسال گردد
و  در قرعه کشی های محفل شرکت نمایید
و از برنامه های آتی آن مطلع گردید
کافی است به شماره 10005050246810 پیامک دهید.

mfmhm.mihanblog.com

 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی